NAUDOJIMO SĄLYGOS

 • 1. Taikymas

 • 2. Naudojimo apribojimai, susiję su intelektinės nuosavybės teisėmis

 • 3. Prekių ženklai

 • 4. Neleistinas naudojimas

 • 5. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

 • 6. Atsakomybė

 • 7. Garantijos

 • 8. Atlyginimas

 • 9. Atsakomybė, susijusi su naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 • 10. Bendroji informacija

 • 11. Galiojantys įstatymai

 • Adresai