Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Nikon 1 AW1

Fotoaparato funkcijos

Baltos spalvos balansas

Baltos spalvos balansas užtikrina, kad šviesos šaltinio spalva nedarys įtakos spalvoms. Visais režimais, išskyrus P, S, A ir M, fotoaparatas automatiškai nustato baltos spalvos balansą. Fotoaparatui veikiant P, S, A arba M režimu automatinį baltos spalvos balansą rekomenduojama taikyti ir daugelio šviesos šaltinių atveju, bet, jei reikia, atsižvelgiant į šviesos šaltinio tipą, galima pasirinkti ir kitas reikšmes.

Baltos spalvos balansas: automatinis
Baltos spalvos balansas: kaitinamųjų lempų
Baltos spalvos balansas: fluorescencinis
Baltos spalvos balansas: šešėlis

Fotoaparato funkcijos

1. Paspauskite mygtuką MENU (meniu), kad būtų atidarytas vaizdo apdorojimo meniu.
2. Pasirinkite Image Processing (vaizdo apdorojimas) > White balance (baltos spalvos balansas).

Baltos spalvos balansas: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Baltos spalvos balansas.

Daugiau Nikon 1 AW1 Patarimai ir gudrybės