Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Nikon 1 AW1

Fotoaparato funkcijos

Automatinis režimas

Automatiniu režimu fotoaparatas automatiškai pagal objektą parenka optimalius nustatymus. Fotoaparato parinktą scenos režimą nurodo ekrane rodoma piktograma.

Portretas:
žmogaus portretas

Kraštovaizdis:
kraštovaizdis arba miesto panorama

Naktinis portretas:
portretas tamsiame fone

Stambus planas:
arti fotoaparato esantis objektas

Naktinis kraštovaizdis:
silpnai apšviestas kraštovaizdis ir miesto vaizdas.

Automatiškai:
į išvardytas kategorijas nepatenkantys objektai.

Fotoaparato funkcijos

1. Kad būtų atidaryti meniu, paspauskite mygtuką MENU (meniu). Pasirinkite fotografavimo režimą.
2. Pažymėkite Auto (automatinis) ir paspauskite OK (gerai).
3. Sukomponuokite nuotrauką.
Objektas turi būti kadro centre.
4. Norėdami sufokusuoti, iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
5. Jei fotoaparatas gali fokusuoti, pasirinkta fokusavimo sritis degs žaliai ir pasigirs signalas (signalas gali būti įjungtas, jei objektas juda).

Jei fotoaparatas negali fokusuoti, fokusavimo sritis degs raudonai.

Jei objektas silpnai apšviestas, gali užsidegti AF pagalbinio apšvietimo lemputė, kad būtų lengviau sufokusuoti.

1. Fokusavimo sritis

Daugiau Nikon 1 AW1 Patarimai ir gudrybės