Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Nikon 1 AW1

Fotoaparato funkcijos

Filmų peržiūra

Atkuriant visą kadrą filmai būna pažymėti filmo piktograma.
Norėdami paleisti atkūrimą, paspauskite OK (gerai).

Fotoaparato funkcijos

1. Atkuriant visą kadrą filmai būna pažymėti filmo piktograma. Norėdami paleisti atkūrimą, paspauskite OK (gerai).

1. Trukmė
2.

1. Filmo atkūrimo daviklis / dabartinė vieta / visa trukmė
2. Nuoroda
3. Garsumas
3. Norėdami pristabdyti atkūrimą, paspauskite kryptinį valdiklį.

Jei filmas pristabdytas arba sukamas atgal / pirmyn, paspausdami OK (gerai) galite vėl tęsti atkūrimą.
4. Norėdami atsukti atgal, paspauskite kairiąją kryptinio valdiklio sritį, o norėdami persukti pirmyn – dešiniąją. Kaskart paspaudžiant padidinamas greitis: pirmą kartą – 2 k., o tada – 4, 8, 16 k.
5. Pristabdžius atkūrimą filmas po kadrą sukamas atgal arba pirmyn. Laikant mygtuką nuspaustą, nepertraukiamai sukama atgal arba pirmyn.
6. Paspaudžiant atkūrimo mastelio didinimo mygtuką garsumas didinamas, o paspaudžiant atkūrimo mastelio mažinimo mygtuką – mažinamas.
7. Norėdami įjungti viso kadro atkūrimo režimą, paspauskite viršutinę kryptinio valdiklio sritį arba atkūrimo mygtuką.

Filmų peržiūra: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Filmų peržiūra.

Daugiau Nikon 1 AW1 Patarimai ir gudrybės