Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Nikon 1 AW1

Fotoaparato funkcijos

Filmai

Įrašinėkite didelės raiškos (HD) filmus, kurių kadro formato santykis 16 su 9, arba lėtų judesių filmus, kurių kadro formato santykis 8 su 3.

HD filmas
Lėtų judesių filmas

Filmus galima įrašyti čia išvardytais fotografavimo režimais.

Automatinis režimas:
fotoaparatas automatiškai parenka optimalius nustatymus pagal objektą arba situaciją.

Kūrybiškasis režimas:
kad ir kuris kūrybiškasis režimas pasirinktas, fotoaparatas automatiškai nustato užrakto greitį.

Išplėstinis filmo režimas, P režimas (programuojamas automatinis):
fotoaparatas kontroliuoja užrakto greitį ir diafragmą.

Išplėstinis filmo režimas, S režimas (automatinis užrakto pirmumas):
Jūs pasirenkate užrakto greitį, o fotoaparatas automatiškai sureguliuoja diafragmą užtikrindamas optimalią ekspoziciją.

Išplėstinis filmo režimas, A režimas (automatinis diafragmos pirmumas):
Jūs pasirenkate diafragmą, o fotoaparatas automatiškai sureguliuoja užrakto greitį užtikrindamas optimalią ekspoziciją.

Išplėstinis filmo režimas, M režimas (rankinis):
Ir užrakto greitį, ir diafragmą renkasi naudotojas.

Lėti judesiai:
įrašykite tylius, lėtų judesių filmus. Filmai įrašomi 400 kadrų per sekundę sparta, o atkuriami maždaug 30 kadrų per sekundę sparta.

Fotoaparato funkcijos

HD filmų įrašymas

1. Sukomponuokite pradinį kadrą.

Sukomponuokite pradinį kadrą su objektu ekrano centre.
2. Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite filmavimo mygtuką.

Tuo pačiu metu bus įrašomas ir garsas.

Esant numatytiesiems nustatymams, HD filmai gali būti ne ilgesni kaip 20 min.

Numatyta, kad fotoaparatas nuolat fokusuoja. Kad nebūtų įrašomas fokusavimo garsas, filmo meniu pasirinkite vienos srities AF fokusavimo režimą.

1. Įrašymo indikacija / praėjęs laikas
2. Likęs laikas
3. Norėdami baigti filmuoti, vėl paspauskite filmavimo mygtuką.
Lėtų judesių filmų įrašymas

1. Paspauskite mygtuką MENU (meniu), kad būtų atidaryti meniu, ir pasirinkite Shooting mode (fotografavimo režimas).
2. Pažymėkite Advanced movie (išplėstinis filmo režimas) ir paspauskite OK (gerai).
3. Paspauskite naudingą mygtuką, pažymėkite Slow motion (lėti judesiai) ir paspauskite OK (gerai).
4. Sukomponuokite pradinį kadrą.

Sukomponuokite pradinį kadrą su objektu ekrano centre.
5. Norėdami sufokusuoti, iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.

1. Fokusavimo sritis
6. Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite filmavimo mygtuką.

Galima įrašyti ne ilgesnį kaip 3 sek. trukmės filmą.

1. Įrašymo indikacija / praėjęs laikas
2. Likęs laikas
7. Norėdami baigti filmuoti, vėl paspauskite filmavimo mygtuką.

Filmai: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Filmai.

Daugiau Nikon 1 AW1 Patarimai ir gudrybės