Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Nikon 1 AW1

Fotoaparato funkcijos

Tinklelio rodymas

Komponavimo tinklelį galima įjungti sąrankos meniu pasirenkant Display (ekranas) > Grid (tinklelis), o tada On (įjungti).

Tinklelio rodymas

Fotoaparato funkcijos

1. Paspauskite mygtuką MENU (meniu), kad būtų atidarytas sąrankos meniu.
2. Select Setup (pasirinkti sąranką) > Display (ekranas) > Grid display (tinklelio rodymas).
3. Pasirinkite On (įjungti), kad būtų rodomas komponavimo tinklelis.

Daugiau Nikon 1 AW1 Patarimai ir gudrybės