Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Nikon 1 AW1

Fotoaparato funkcijos

Fokusavimo režimas: AF-C (nepertraukiamas AF)

Naudojamas fotografuojant judančius objektus. Iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką fotoaparatui nepertraukiamai fokusuoja objektą, esantį AF srities rėmeliuose (atminkite, kad AF srities rėmeliai rodomi tik išsamios informacijos ekrane). Fotografuoti galima neatsižvelgiant į tai, ar fotoaparatas sufokusavęs objektą.

AF-C

Fotoaparato funkcijos

1. Paspauskite mygtuką MENU (meniu), kad būtų atidarytas fotografavimo meniu.
2. Pasirinkite Shooting (fotografavimas) > Focus mode (fokusavimo režimas) > AF-C.

Fokusavimo režimas: AF-C (nepertraukiamas AF): Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Fokusavimo režimas: AF-C (nepertraukiamas AF).

Daugiau Nikon 1 AW1 Patarimai ir gudrybės