Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Nikon 1 AW1

Fotoaparato funkcijos

Fokusavimo režimas

Iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką inicijuojamas automatinis fokusavimas. Nustačius fokusavimo režimą galima pasirinkti, ar židinys turi būti užfiksuotas fotoaparatui sufokusavus, ar fotoaparatas turi ir toliau reguliuoti židinį, kol užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki pusės.

AF-A (automatinio pasirinkimo AF):
jei objektas nejuda, fotoaparatas automatiškai parenka AF-S, o jei juda – AF-C režimą.

AF-S (vienos srities AF):
naudokite, jei objektas nejuda. Židinys užfiksuojamas iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką. Užraktą galima atleisti tik tada, jei fotoaparatas gali fokusuoti.

AF-C (nepertraukiamas AF):
naudokite, jei objektas juda. Iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką fotoaparatas nepertraukiamai fokusuoja objektą, esantį AF srities rėmeliuose (atminkite, kad AF srities rėmeliai rodomi tik išsamios informacijos ekrane). Fotografuoti galima neatsižvelgiant į tai, ar fotoaparatas sufokusavęs objektą.

AF-F (nuolatinis AF):
naudokite, jei objektai juda. Fotoaparatas nepertraukiama fokusuoja. Fotografuoti galima neatsižvelgiant į tai, ar fotoaparatas sufokusavęs objektą.

Fotoaparato funkcijos

1. Paspauskite mygtuką MENU (meniu), kad būtų atidarytas fotografavimo meniu.
2. Pasirinkite Shooting (fotografavimas) > Focus mode (fokusavimo režimas) > AF-A / AF-S / AF-C/MF.

Fokusavimo režimas: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Fokusavimo režimas.

Daugiau Nikon 1 AW1 Patarimai ir gudrybės