Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Nikon 1 AW1

Fotoaparato funkcijos

Fotografavimas su blykste

Jei fotoaparatas veikia automatiniu režimu, taip pat pasirinkus kai kuriuos scenos režimus, pvz., portreto ir stambaus plano, blykstė suveikia automatiškai ir apšviečia tamsius arba iš užpakalio apšviestus objektus. Pasirinkus P, S, A arba M režimą, blykstę reikia įjungti arba išjungti patiems. Jei prastai apšviestus objektus fotografuosite išjungę blykstę, gali sumažėti užrakto greitis, kadrai gali būti sulieti, o ant objektų su foniniu apšvietimu kris tamsūs šešėliai. Naudojant blykstę pavyks išvengti suliejimo, o objektai su foniniu apšvietimu nebus šešėlyje.

Blykstė įjungta

Fotoaparato funkcijos

1. Paspaudžiant blykstės atidarymo mygtuką iškyla blykstė.
2. Blykstės režimo pasirinkimas.

Paspauskite blykstės režimo mygtuką, kad būtų pateiktas blykstės režimų sąrašas, naudodami kryptinį valdiklį pažymėkite norimą režimą ir paspausdami OK (gerai) jį pasirinkite.
3. Iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad būtų sufokusuota, o tada nufotografuokite nuotrauką nuspausdami mygtuką iki galo.

Daugiau Nikon 1 AW1 Patarimai ir gudrybės