Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Nikon 1 AW1

Fotoaparato funkcijos

Kūrybiškasis režimas: po vandeniu

Fotografuokite po vandeniu.

Kūrybiškasis režimas: po vandeniu: nardymas
Kūrybiškasis režimas: po vandeniu: stambus planas

Standartinis: Naudokite, jei siekiate optimalaus rezultato fotografuodami nedideliame gylyje, pvz., šalia kranto arba nardydami su kvėpavimo vamzdeliu.

Nardymas: naudokite, jei reikia išgauti ryškias spalvas fotografuojant dideliame gylyje, pvz., nardant su akvalangu.

Stambus planas: naudokite fotografuodami stambiu planu. Pasirinkus šį nustatymą pavyksta išgauti tinkamą kontrastingumą.

Fotoaparato funkcijos

1. Paspauskite mygtuką MENU (meniu), kad būtų atidaryti meniu, ir pasirinkite Shooting mode (fotografavimo režimas).
2. Pažymėkite kūrybiškąjį režimą ir paspauskite OK (gerai).
3. Paspauskite naudingą mygtuką, kad būtų atidarytas kūrybiškojo režimo meniu. Pažymėkite Underwater (po vandeniu) ir paspauskite OK (gerai), kad būtų pateiktos apdorojimo po vandeniu parinktys.
4. Pažymėkite vieną iš šių parinkčių ir paspausdami OK (gerai) pasirinkite pažymėtą parinktį, o tada grįžkite į fotografavimo ekraną.
5. Fotografuokite: paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, kad būtų sufokusuota, o tada iki galo, kad būtų nufotografuota.

Užraktas bus atleistas neatsižvelgiant į tai, ar fotoaparatas sufokusuos vaizdą.

Filmus galima įrašyti naudojant filmavimo mygtuką.

1. Užrakto atleidimo mygtukas
2. Filmavimo mygtukas

Kūrybiškasis režimas: po vandeniu: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Kūrybiškasis režimas: po vandeniu.

Daugiau Nikon 1 AW1 Patarimai ir gudrybės