Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Nikon 1 AW1

Fotoaparato funkcijos

Kūrybiškasis režimas: Programuojamas automatinis (P)

Fotoaparatas sureguliuoja optimalią ekspoziciją užtikrinančius diafragmą ir užrakto greitį. Programuojamu automatiniu režimu fotografas gali reguliuoti užrakto greitį ir diafragmą nekeisdamas ekspozicijos. Tai vadinama lanksčiąja programa. Rinkitės programuojamą automatinį režimą, jei ketinate daryti momentines nuotraukas arba tada, jei kadrą būtina užfiksuoti tuojau pat.

Kūrybiškasis režimas: Programuojamas automatinis (P)

Fotoaparato funkcijos

1. Kad būtų atidaryti meniu, paspauskite mygtuką MENU (meniu). Pasirinkite fotografavimo režimą.
2. Fotoaparatui veikiant kūrybiškuoju režimu pasirinkite programuojamą automatinį (P) režimą.
3. Kai nustatytas fotoaparato parinktas užrakto greitis ir diafragma, užtikrinamas geriausias rezultatas, bet galima rinktis ir kitus derinius, kuriems esant bus naudojama tokia pat ekspozicija (tai vadinama lanksčia programa). Veikiant lanksčiai programai rodoma programos perjungimo piktograma.
4. Paspauskite atkūrimo mastelio didinimo mygtuką, jei diafragma yra didelė (mažas f skaičius), kad būtų sulietos foninės detalės, arba jei užrakto greitis yra didelis, kad būtų užfiksuotas „sustingęs“ judesys.
5. Paspauskite atkūrimo mastelio mažinimo mygtuką, jei diafragma yra maža (didelis f skaičius), kad būtų padidintas ryškumo gylis, arba jei užrakto greitis yra mažas, kad būtų užfiksuotas „išsiliejęs“ judesys.
6. Norėdami atkurti numatytuosius užrakto greičio ir diafragmos nustatymus, spauskite atkūrimo mastelio didinimo arba mažinimo mygtuką, kol užges programos perjungimo piktograma, arba išjunkite fotoaparatą. Fotoaparatui pradėjus veikti budėjimo režimu automatiškai atkuriami numatytieji užrakto greičio ir diafragmos nustatymai.

Kūrybiškasis režimas: Programuojamas automatinis (P): Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Kūrybiškasis režimas: Programuojamas automatinis (P).

Daugiau Nikon 1 AW1 Patarimai ir gudrybės