Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Nikon 1 AW1

Fotoaparato funkcijos

AF sričių režimas

Naudojant fotoaparatus Nikon 1 galima rinktis AF sričių režimus, įskaitant objekto sekimo ir automatinės srities bei vieno taško AF, ir taip nustatyti fokusavimo srities pasirinkimo būdą. AF sričių režimą galima rinktis ir tada, kai fotoaparatu filmuojama.

Automatinė sritis
Vieno taško

Automatinės srities:
fotoaparatas automatiškai nustato objektą ir parenka fokusavimo sritį.

Vieno taško:
naudojamas fotografuojant nejudančius objektus. Paspauskite mygtuką OK (gerai), kad būtų atidarytas fokusavimo srities pasirinkimo ekranas, o tada naudodami kryptinį valdiklį perkelkite fokusavimo sritį ant objekto ir dar kartą paspauskite OK (gerai). Iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas sufokusuos tik pasirinktoje fokusavimo srityje esantį objektą.

Vieno taško (centre)
Objekto sekimas

Vieno taško (centre):
ši parinktis galima tik tada, jei yra nustatytas kūrybiškasis režimas ir pasirinkta Underwater (po vandeniu). Fotoaparatas fokusuoja tik kadro centre esantį objektą.

Objekto sekimas:
naudokite fotografuodami judančius objektus. Fotoaparatas seka pasirinktoje fokusavimo srityje esantį kadre judantį objektą.

Fotoaparato funkcijos

1. Paspauskite mygtuką MENU (meniu), kad būtų atidarytas fotografavimo meniu.
2. Pasirinkite Shooting (fotografavimas) > AF-area mode (AF sričių režimas) > Auto-area/Single-point/Subject tracking (automatinė sritis / vienas taškas / objekto sekimas).

Daugiau Nikon 1 AW1 Patarimai ir gudrybės