Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Df

Fotoaparato funkcijos

HDR (didelis dinaminis diapazonas)

Kaskart fotografuojant fotoaparatas užfiksuoja du kadrus, kuriems taikomos skirtingos ekspozicijos, ir juos suderina, kad išryškėtų detalės šviesiose ir šešėlių srityse.

HDR: įjungta
HDR: išjungta

Efektyviausia HDR taikyti nustačius matricos matavimą.

Fotoaparato funkcijos

1. Kad būtų atidaryti meniu, paspauskite mygtuką MENU (meniu). Fotografavimo meniu pažymėkite HDR (didelis dinaminis diapazonas) ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį.
2. Pažymėkite HDR mode (HDR režimas) ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį.
3. Jei norite pažymėti parinktį, paspauskite viršutinę arba apatinę kryptinio valdiklio sritį, o tada – OK (gerai).
4. Pasirinkdami On (series) (įjungti (serija) arba On (single photo) (įjungti (viena nuotrauka) įjunkite HDR. Vaizdo ieškiklyje atsiras HDR.
5. Pažymėkite Exposure differential (ekspozicijos skirtumas) ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį.
6. Jei norite paryškinti parinktį, paspauskite viršutinę arba apatinę kryptinio valdiklio sritį, o tada – OK (gerai).
7. Pažymėkite Smoothing (lyginimas) ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį.
8. Paspausdami viršutinę arba apatinę kryptinio valdiklio sritį pasirinkite, kiek sušvelninti ribas tarp dviejų vaizdų, o tada pasirinkite OK (gerai).
9. Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir nufotografuokite.

Iki galo nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką fotoaparatas užfiksuoja dvi ekspozicijas.

Kol sujungiami vaizdai, valdymo pulte bus rodoma Job Hdr, o vaizdo ieškiklyje – Job HDR. Kol bus įrašyta, fotografuoti negalėsite.

Jei bus pasirinkta On (series) (įjungta (serija), HDR bus išjungtas tik pasirinkus HDR režimo parinktį Off (išjungti).

Jei bus pasirinkta On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka), nufotografavus nuotrauką HDR bus išjungtas automatiškai. Baigus fotografuoti HDR režimu, ekrane užges HDR piktograma.

Daugiau Df Patarimai ir gudrybės