Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Df

Fotoaparato funkcijos

Automatinis ISO jautrumo valdymas

Pasirinkus automatinį ISO jautrumo valdymą fotoaparatas automatiškai reguliuoja ISO jautrumą, kai optimalios ekspozicijos nepavyksta nustatyti taikant naudotojo pasirinktą reikšmę.

Didžiausias jautrumas: nustatykite didžiausią ISO jautrumą, kad veikiant automatiniam ISO jautrumo valdymui nebūtų pasirinkta per didelių reikšmių.

Mažiausias užrakto greitis: kai ISO jautrumas valdomas automatiškai, parenkama didesnė ISO jautrumo reikšmė, kad P ir A režimais nebūtų nustatytas už šį apribojimą mažesnis užrakto greitis. Pasirinkite reikšmę arba Auto (automatinis), kad fotoaparatas pagal objektyvo (tik jei objektyvas su procesoriumi) židinio nuotolį parinktų mažiausią užrakto greitį. Pvz., jei naudojamas telefotografijos objektyvas, fotoaparatas parinks greitą mažiausią užrakto greitį, kad pavyktų sumažinti suliejimą, atsirandantį esant dideliam židinio nuotoliui.

Fotoaparato funkcijos

1. Kad būtų atidaryti meniu, paspauskite mygtuką MENU (meniu). Fotografavimo meniu pasirinkite Auto ISO sensitivity control (Automatinio ISO jautrumo valdymas), pažymėkite Auto ISO sensitivity control (Automatinio ISO jautrumo valdymas) ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį. Rodomos naudojant ISO jautrumo ratuką pasirinktos ISO jautrumo reikšmės.
2. Pažymėkite On (įjungti) ir paspauskite OK (gerai) (jei pasirinksite Off (išjungti), liks užfiksuota naudojant ISO jautrumo ratuką pasirinkta ISO jautrumo reikšmė).
3. Reguliuokite nustatymus.

Didžiausias jautrumas: nuo 200 iki Hi 4
Mažiausias užrakto greitis: nuo 1/2000 iki 1 sek. automatiniu režimu

Viską nustatę paspauskite OK (gerai), kad būtų uždarytas ekranas.

Daugiau Df Patarimai ir gudrybės