Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Df

Fotoaparato funkcijos

Aktyvusis D-Lighting

Aktyvųjį D-Lighting rekomenduojama rinktis tada, jei tenka fotografuoti ypač kontrastingus vaizdus, pvz., ryškų vaizdą pro langą esant tamsioje patalpoje arba saulės nutviekstą paplūdimį. Veikiant aktyviajam D-Lighting išsaugomos detalės šviesiose ir šešėlių srityse, todėl išgaunamas natūralus kontrastas.

Aktyvusis D-Lighting
Aktyvusis D-Lighting išjungtas

Jei naudojate aktyvųjį D-Lighting, nesirinkite M režimo arba naudokite matricos matavimą.

Fotoaparato funkcijos

1. Paspauskite mygtuką MENU (meniu). Pažymėkite Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) fotografavimo meniu ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį.
2. Pasirinkite norimą parinktį ir paspauskite OK (gerai).

Galima rinktis šias parinktis: Auto (automatinis), Extra high2 (2 labai didelis), Extra high1 (1 labai didelis), High (didelis), Normal (įprastas), Low (mažas) arba Off (išjungti).

Jei bus pasirinkta Auto (automatinis), fotoaparatas automatiškai pagal fotografavimo sąlygas sureguliuos aktyvųjį D-Lighting.

Daugiau Df Patarimai ir gudrybės