Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D610

Fotoaparato funkcijos

Ekspozicijos režimas: P režimas (programuojamas automatinis)

P režimu fotoaparatas automatiškai pakoreguoja užrakto greitį ir diafragmą, užtikrindamas optimalią ekspoziciją. Tačiau galima pasirinkti ir kitą ekspozicijos bei užrakto greičio reikšmių derinį, užtikrinantį tokią pat ekspoziciją. Tai vadinama lanksčiąja programa. Rinkitės programuojamą automatinį režimą, jei ketinate daryti momentines nuotraukas arba tada, jei kadrą būtina užfiksuoti tuojau pat.

Programuojamas automatinis (P režimas)

Fotoaparato funkcijos

1. Paspauskite režimo pasirinkimo ratuko fiksatoriaus atleidimo mygtuką ir pasukite režimo pasirinkimo ratuką iki P.

1. Režimo pasirinkimo ratuko fiksatoriaus atleidimo mygtukas
2. P režimu, kai rodomi ekspozicijos matuokliai, sukant pagrindinių komandų ratuką galima pasirinkti skirtingus užrakto greičio ir diafragmos derinius (tai lanksti programa). Kai naudojama lanksti programa, valdymo pulte rodomas lanksčios programos daviklis.
3. Pasukite ratuką dešinėn, jei diafragma didelė (mažas f skaičius), kad būtų sulietos foninės detalės, arba jei didelis užrakto greitis, kad būtų užfiksuotas „sustingęs“ judesys.

Pasukite ratuką kairėn, jei diafragma maža (didelis f skaičius), kad būtų padidintas ryškumo gylis, arba jei mažas užrakto greitis, kad būtų sulietas judesys.
4. Norėdami atkurti numatytuosius užrakto greičio ir diafragmos nustatymus, sukite pagrindinių komandų ratuką, kol daviklis dings, pasirinkite kitą režimą arba išjunkite fotoaparatą.

Ekspozicijos režimas: P režimas (programuojamas automatinis): Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Ekspozicijos režimas: P režimas (programuojamas automatinis).

Daugiau D610 Patarimai ir gudrybės