Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D610

Fotoaparato funkcijos

Ekspozicijos režimas (P, S, A ir M režimai)

P, S, A ir M režimai yra vadinami ekspozicijos režimais, nes juos pasirinkus galima kontroliuoti ekspoziciją lemiančius nustatymus, būtent – užrakto greitį ir diafragmą.

Kiekvienu režimu užrakto greičio ir diafragmos kontroliavimo galimybės skiriasi.

Programuojamas automatinis (P režimas):
rekomenduojama naudoti fotografuojant momentines nuotraukas arba kitomis aplinkybėmis, kai trūksta laiko fotoaparato nustatymams pakoreguoti. Fotoaparatas nustato tokį užrakto greitį ir diafragmą, kad ekspozicija būtų optimali.

Automatinis užrakto pirmumas (S režimas):
naudokite, jei reikia sustingdyti arba sulieti judesį. Naudotojas pasirenka užrakto greitį, o fotoaparatas parenka geriausią rezultatą užtikrinančią diafragmą.

Automatinis diafragmos pirmumas (A režimas):
naudokite, jei reikia sulieti foną arba sufokusuoti ir pirmame plane, ir fone esančius objektus. Naudotojas pasirenka diafragmą, o fotoaparatas parenka geriausią rezultatą užtikrinantį užrakto greitį.

Rankinis (M režimas):
naudotojas kontroliuoja ir užrakto greitį, ir diafragmą. Norėdami pasirinkti ilgalaikę ekspoziciją nustatykite užrakto greičio nuostatą Bulb (ilgalaikė ekspozicija) arba Time (laikas).

Ekspozicijos režimas (P, S, A ir M režimai): Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Ekspozicijos režimas (P, S, A ir M režimai).

Daugiau D610 Patarimai ir gudrybės