Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D610

Fotoaparato funkcijos

Scenos režimas

Pasirinkus scenos režimą automatiškai pagal pasirinktą sceną parenkami optimalūs nustatymai. Fotografuojant nuotrauką reikia atlikti tokius pat veiksmus, kaip ir nustačius automatinį režimą, tik dar papildomai pasirinkti sceną.

Scenos režimas: portretas
Scenos režimas: gyvūnėlio portretas
Scenos režimas: maistas
Scenos režimas: Naktinis kraštovaizdis

Fotoaparato funkcijos

1. Norėdami išsiaiškinti, kuri scena dabar pasirinkta, pasukite režimo pasirinkimo ratuką iki SCENE (scena) ir paspauskite mygtuką INFO (informacija).
2. Norėdami pasirinkti kitą sceną, pasukite pagrindinių komandų ratuką.

Scenos režimas: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Scenos režimas.

Daugiau D610 Patarimai ir gudrybės