Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D610

Fotoaparato funkcijos

Filmų peržiūra

Atkuriant visą kadrą filmai būna pažymėti filmo piktograma.
Norėdami paleisti atkūrimą, paspauskite OK (gerai).

Fotoaparato funkcijos

Atkuriant visą kadrą filmai būna pažymėti filmo piktograma.

1. Trukmė
Paspausdami OK (gerai) paleiskite atkūrimą. Dabartinė vieta rodoma filmo eigos juostoje.

1. Dabartinė vieta / visa trukmė
2. Filmo eigos juosta
3. Garsumas
4. Nuoroda
Norėdami pristabdyti atkūrimą, paspauskite kryptinį valdiklį.

Jei filmas pristabdytas arba sukamas atgal / pirmyn, paspausdami OK (gerai) galite vėl tęsti atkūrimą.
Kaskart paspaudžiant kairiąją arba dešiniąją kryptinio valdiklio sritį padidinamas greitis: pradedama nuo 2 k. greitinama 4, 8, 16 k. Norėdami pereiti prie filmo pradžios arba pabaigos, laikykite mygtuką nuspaustą.

1. Pirmas kadras
2. Paskutinis kadras
Pristabdžius atkūrimą ir paspaudžiant kairiąją arba dešiniąją kryptinio valdiklio sritį filmas po kadrą sukamas atgal arba pirmyn. Kad būtų sukama atgal arba pirmyn nepertraukiamai, laikykite mygtuką nuspaustą.
Pasukant pagrindinių komandų ratuką praleidžiamas tolesnis arba ankstesnis 10 sek. intervalas.
Norėdami pereiti prie tolesnės arba ankstesnės žymės, naudokite papildomų komandų ratuką. Jei filmas be žymių, jį naudodami pereisite prie paskutinio arba pirmo kadro.
Paspaudžiant priartinimo mygtuką garsumas padidinamas, o paspaudžiant atitolinimo mygtuką – sumažinamas.

Pristabdžius filmą ir paspaudus filmo apkarpymo mygtuką, pateikiamos filmo redagavimo parinktys.
Norėdami grįžti į viso kadro atkūrimo režimą, paspauskite viršutinę arba apatinę kryptinio valdiklio sritį.
Norėdami pereiti į fotografavimo režimą, iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.

Filmų peržiūra: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Filmų peržiūra.

Daugiau D610 Patarimai ir gudrybės