Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D610

Fotoaparato funkcijos

Filmai

Galima filmuoti tiesioginės peržiūros režimu.

Filmas

Fotoaparato funkcijos

1. Pasukite tiesioginės peržiūros valdiklį iki filmo tiesioginės peržiūros nuostatos.
2. Paspauskite tiesioginės peržiūros mygtuką.
3. Pasirinkite fokusavimo režimą ir AF sričių režimą.

1. Fokusavimo režimas
2. AF sričių režimas
4. Norėdami sufokusuoti, iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
5. Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite filmo įrašymo mygtuką.

Fotoaparatu galima įrašyti ir vaizdą, ir garsą. Kai filmuojama, neuždenkite mikrofono fotoaparato priekyje.

Automatinio fokusavimo režimu iki pusės nuspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką galima užfiksuoti židinį.

Paspaudžiant mygtuką AE-L / AF-L galima užfiksuoti ekspoziciją, o (P, S ir A režimais) naudojant ekspozicijos kompensavimo mygtuką ir pagrindinių komandų ratuką – ją kaitalioti iki ±3 EV 1/3 EV žingsniais.

1. Įrašymo indikacija
2. Likęs laikas
6. Norėdami baigti filmuoti, vėl paspauskite filmavimo mygtuką.
7. Norėdami išjungti tiesioginės peržiūros režimą, paspauskite tiesioginės peržiūros mygtuką.

Filmai: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Filmai.

Daugiau D610 Patarimai ir gudrybės