Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D610

Fotoaparato funkcijos

Tiesioginė peržiūra

Nuotraukas ir filmus ekrane komponuokite tiesioginės peržiūros režimu. Tai vadinama fotografavimu tiesioginės peržiūros režimu.

Fotoaparato funkcijos

1. Pasukite tiesioginės peržiūros valdiklį iki tiesioginės nuotraukų peržiūros nuostatos.
2. Paspauskite tiesioginės peržiūros mygtuką.

Veidrodis bus pakeltas ir fotoaparato ekrane bus rodomas per objektyvą matomas vaizdas. Objektas nebebus rodomas vaizdo ieškiklyje.
3. Perkelkite fokusavimo tašką ant objekto.

Fokusavimo taškas skiriasi, atsižvelgiant į AF sričių režimą.
4. Iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad būtų sufokusuota.

Kol fotoaparatas fokusuoja, mirksi žalias fokusavimo taškas. Jei fotoaparatas gali fokusuoti, fokusavimo taškas bus žalias. Jei fotoaparatas negali fokusuoti, mirksės raudonas fokusavimo taškas.

Iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką užfiksuojamas židinys.

Ekspoziciją galima užfiksuoti paspaudžiant AE-L / AF-L mygtuką.

M režimu ekspoziciją galima reguliuoti pasitelkus ekspozicijos rodiklį.
5. Norėdami nufotografuoti, iki galo paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.

Ekranas bus išjungtas.
6. Norėdami išjungti tiesioginės peržiūros režimą, paspauskite tiesioginės peržiūros mygtuką.

Tiesioginė peržiūra: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Tiesioginė peržiūra.

Daugiau D610 Patarimai ir gudrybės