Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D610

Fotoaparato funkcijos

Fotografavimas su blykste

Į daugelį skaitmeninių SLR fotoaparatų integruota iškylančioji blykstė. Jei fotoaparatas veikia automatiniu režimu, taip pat pasirinkus kai kuriuos scenos režimus, pvz., portreto ir stambaus plano, blykstė suveikia automatiškai ir apšviečia tamsius arba iš užpakalio apšviestus objektus. Pasirinkus P, S, A arba M režimą, blykstę reikia įjungti arba išjungti patiems. Jei prastai apšviestus objektus fotografuosite išjungę blykstę, gali sumažėti užrakto greitis, kadrai gali būti sulieti, o ant objektų su foniniu apšvietimu kris tamsūs šešėliai. Naudojant blykstę pavyks išvengti suliejimo, o objektai su foniniu apšvietimu nebus šešėlyje.

Blykstė įjungta
Blykstė išjungta

Fotoaparato funkcijos

1. Jei nustatytas automatinis režimas ir siekiant tinkamos ekspozicijos būtinas papildomas apšvietimas, iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką automatiškai iškils integruota blykstė.
2. Jei iškyla blykstė, nuotraukas fotografuoti galima tik tada, jei dega blykstės parengties daviklis. Jei blykstės parengties daviklis nedega, blykstė įkraunama. Trumpam atitraukite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko ir bandykite dar kartą.
3. Kad be reikalo nebūtų eikvojama energija, kai blykstės nenaudojate, ją atsargiai nuleiskite, kol ji spragtelėdama užsifiksuos.

Fotografavimas su blykste: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Fotografavimas su blykste.

Daugiau D610 Patarimai ir gudrybės