Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D610

Fotoaparato funkcijos

Aktyvusis D-Lighting

Aktyvųjį D-Lighting rekomenduojama rinktis tada, jei tenka fotografuoti ypač kontrastingus vaizdus, pvz., ryškų vaizdą pro langą esant tamsioje patalpoje arba saulės nutviekstą paplūdimį. Veikiant aktyviajam D-Lighting išsaugomos detalės šviesiose ir šešėlių srityse, todėl išgaunamas natūralus kontrastas.

Aktyvusis D-Lighting
Aktyvusis D-Lighting išjungtas

Jei naudojate aktyvųjį D-Lighting, nesirinkite M režimo arba naudokite matricos matavimą.

Fotoaparato funkcijos

1. Kad būtų atidaryti meniu, paspauskite mygtuką MENU (meniu). Pažymėkite Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) fotografavimo meniu ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį.
2. Pažymėkite norimą parinktį ir paspauskite OK (gerai). Jei bus pasirinkta Auto (automatinis), fotoaparatas automatiškai pagal fotografavimo sąlygas sureguliuos aktyviojo D-Lighting reikšmę.

Daugiau D610 Patarimai ir gudrybės