Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D5300

Fotoaparato funkcijos

„Wi-Fi“ (belaidžiai tinklai)

Išmaniajame įrenginyje įdiegus programą Wireless Mobile Utility galima peržiūrėti fotoaparato ekraną ir kontroliuoti fotoaparatą nuotoliniu būdu, prisijungus per belaidį tinklą. Be to, nuotraukas galima atsisiųsti į išmanųjį įrenginį, o tada bendrinti internetu.

Fotoaparato funkcijos

1. Prieš jungdami per „Wi-Fi“ (belaidį LAN), išmaniajame įrenginyje įdiekite Wireless Mobile Utility.
2. Įjunkite fotoaparate integruotą „Wi-Fi“.

Paspauskite mygtuką MENU (meniu), kad būtų atidaryti meniu, sąrankos meniu pažymėkite „Wi-Fi“ ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį. Pažymėkite Network connection (tinklo ryšys), paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį, tada pažymėkite Enable (įjungti) ir paspauskite OK (gerai). Kelias sekundes palaukite, kol bus suaktyvintas „Wi-Fi“.
3. Pažymėkite Network settings (tinklo nustatymai) ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį.
WPS (tik „Android“)

4. Įjunkite prisijungimą WPS mygtuko paspaudimu fotoaparate ir išmaniajame įrenginyje:

Fotoaparatas. Pažymėkite Push-button WPS (WPS mygtukas) ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį, taip paruošdami fotoaparatą prijungti naudojant WPS. Fotoaparatas maždaug dvi minutes palauks, kol iš išmaniojo įrenginio bus atsiųsta prisijungimo naudojant WPS užklausa. Jei reikia, kad būtų laukiama ilgiau, paspauskite OK (gerai).

Išmanusis įrenginys. Pasirinkite Wi-Fi settings („Wi-Fi“ nustatymai) > WPS button connection (prisijungimas WPS mygtuko paspaudimu).
PIN įvedimas (tik „Android“)

4. Pažymėkite PIN-entry WPS (PIN įvedimo WPS) ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį.

Įveskite išmaniajame įrenginyje rodomą PIN. Paspausdami dešiniąją arba kairiąją kryptinio valdiklio sritį pažymėkite skaitmenis, o paspausdami viršutinę arba apatinę jo sritį juos pakeiskite. Įvedę paspauskite OK (gerai).
SSID („Android“ ir „iOS“)

4. Pažymėkite View SSID (rodyti SSID) ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį.

Iš išmaniajame įrenginyje rodomo tinklų sąrašo pasirinkite fotoaparato SSID.
5. Išmaniajame įrenginyje paleiskite Wireless Mobile Utility.
Bus atidarytas pagrindinis dialogo langas.
Numatytųjų parametrų atkūrimas:

Norėdami atkurti numatytuosius tinklo nustatymus, pasirinkite Wi-Fi > Network settings (tinklo nustatymai) > Reset network settings (iš naujo nustatyti tinklo nustatymus). Bus atidarytas patvirtinimo dialogo langas. Pažymėkite Yes (taip) ir paspauskite OK (gerai), kad būtų atkurti numatytieji tinklo nustatymai.

Daugiau D5300 Patarimai ir gudrybės