Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D5300

Fotoaparato funkcijos

Specialieji efektai: spalvos pasirinkimas

Fotografuokite nespalvotas nuotraukas, palikdami tik tam tikrų spalvų atspalvius.

Specialieji efektai: spalvos pasirinkimas
Automatinis režimas

Fotoaparato funkcijos

1. Pasukite režimo pasirinkimo ratuką iki EFFECTS (efektai).
2. Sukite komandų ratuką, kol ekrane užsidegs spalvos pasirinkimo parinktis.
3. Pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį. Ekrane bus rodomas per objektyvą matomas vaizdas.
4. Paspauskite OK (gerai), kad būtų pateiktos spalvos pasirinkimo parinktys.
5. Pasirinkite spalvą.

Sufokusuokite baltame kvadrate ekrano centre esantį objektą ir paspausdami viršutinę kryptinio valdiklio sritį pasirinkite objekto spalvą, kuri turi išlikti galutiniame vaizde (jei spalva nėra gryna, fotoaparatui gali būti sunku ją nustatyti, todėl rinkitės grynąją spalvą).

1. Pasirinkta spalva
6. Pasirinkite spalvos diapazoną.

Paspausdami viršutinę arba apatinę kryptinio valdiklio sritį padidinkite arba sumažinkite panašių atspalvių, kurie bus naudojami galutiniame vaizde, diapazoną. Pasirinkite reikšmę nuo 1 iki 7. Atminkite, kad pasirinkus didelę reikšmę gali būti įtraukta ir kitų spalvų atspalvių.

1. Spalvų diapazonas
7. Pasirinkite papildomas spalvas.

Norėdami pasirinkti papildomų spalvų, sukite komandų ratuką, kol bus pažymėtas kitas iš trijų spalvų laukų ekrano viršuje, o tada kartodami 3 ir 4 veiksmus pasirinkite kitą spalvą. Tą patį darykite, jei norite pasirinkti trečią spalvą.

Norėdami atšaukti pažymėtos spalvos pasirinkimą, paspauskite naikinimo mygtuką (norėdami atšaukti visas spalvas, laikykite nuspaudę naikinimo mygtuką, kol bus atidarytas patvirtinimo dialogo langas, kuriame reikės pasirinkti Yes (taip).
8. Paspauskite OK (gerai), kad grįžtumėte į tiesioginės peržiūros režimą.

Kol fotografuojama, tik pasirinktų atspalvių objektai bus įrašomi spalvotai, o visi kiti – nespalvotai.

Norėdami išjungti tiesioginę peržiūrą, pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį. Pasirinkti nustatymai nebus atšaukti ir bus taikomi nuotraukoms, nufotografuotoms naudojant vaizdo ieškiklį.

Specialieji efektai: spalvos pasirinkimas: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Specialieji efektai: spalvos pasirinkimas.

Daugiau D5300 Patarimai ir gudrybės