Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D5300

Fotoaparato funkcijos

Specialieji efektai: spalvotas eskizas

Fotoaparatas nustato spalvas ir kontūrus – taip sukuriamas spalvoto eskizo efektas.

Specialieji efektai: spalvotas eskizas
Automatinis režimas

Fotoaparato funkcijos

1. Pasukite režimo pasirinkimo ratuką iki EFFECTS (efektai).
2. Sukite komandų ratuką, kol ekrane užsidegs spalvoto eskizo parinktis.
3. Pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį. Ekrane bus rodomas per objektyvą matomas vaizdas.
4. Paspauskite OK (gerai), kad būtų pateiktos parinktys.
5. Sureguliuokite parinktis.

Spausdami viršutinę arba apatinę kryptinio valdiklio sritį pažymėkite Vividness (ryškumas) arba Outlines (kontūrai), o paspausdami kairiąją arba dešiniąją kryptinio valdiklio sritį pakeiskite nustatymą. Ryškumą galima padidinti, jei reikia, kad spalvos būtų sodresnės, arba sumažinti, jei siekiama išblukinti, sulyginti spalvas, o kontūrus galima pastorinti arba paploninti. Pastorinus linijas spalvos tampa sodresnės.
6. Viską nustatę paspauskite OK (gerai), kad būtų uždarytas ekranas.

Norėdami išjungti tiesioginę peržiūrą, pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį. Pasirinkti nustatymai nebus atšaukti ir bus taikomi nuotraukoms, nufotografuotoms naudojant vaizdo ieškiklį.

Specialieji efektai: spalvotas eskizas: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Specialieji efektai: spalvotas eskizas.

Daugiau D5300 Patarimai ir gudrybės