Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D5300

Fotoaparato funkcijos

Filmų peržiūra

Atkuriant visą kadrą filmai būna pažymėti filmo piktograma.
Norėdami paleisti atkūrimą, paspauskite OK (gerai).

Fotoaparato funkcijos

Atkuriant visą kadrą filmai būna pažymėti filmo piktograma.

1. Trukmė
Paspausdami OK (gerai) paleiskite atkūrimą. Dabartinė vieta rodoma filmo eigos juostoje.

1. Dabartinė vieta / visa trukmė
2. Filmo eigos juosta
3. Garsumas
4. Nuoroda
Norėdami pristabdyti atkūrimą, paspauskite apatinę kryptinio valdiklio sritį.
Norėdami tęsti atkūrimą paspauskite mygtuką OK (gerai), kai filmas pristabdytas arba sukamas atgal / pirmyn.
Kaskart paspaudžiant padidinamas greitis: pirmą kartą – 2 k., o tada – 4, 8, 16 k. Laikykite nuspaudę, jei norite pereiti į filmo pradžią arba pabaigą (pirmasis kadras yra pažymėtas pirmojo kadro piktograma viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, o paskutinis – paskutinio kadro piktograma).
Pristabdžius atkūrimą filmas po vieną kadrą sukamas atgal arba pirmyn. Laikant nuspaudus atgal arba pirmyn sukama nepertraukiamai.
Pasukant komandų ratuką praleidžiamas tolesnis arba ankstesnis 10 sek. intervalas.
Paspaudžiant atkūrimo mastelio didinimo mygtuką garsumas didinamas, o paspaudžiant miniatiūros / atkūrimo mastelio mažinimo mygtuką – mažinamas.
Norėdami įjungti viso kadro atkūrimo režimą, paspauskite viršutinę kryptinio valdiklio sritį arba atkūrimo mygtuką.

Filmų peržiūra: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Filmų peržiūra.

Daugiau D5300 Patarimai ir gudrybės