Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D5300

Fotoaparato funkcijos

Komponavimo tinklelis (fotografavimas naudojant vaizdo ieškiklį)

Fotoaparato funkcijos

1. Norėdami atidaryti pasirinktinių nustatymų meniu, paspauskite MENU (meniu) ir pasirinkite skirtuką Custom Settings (pasirinktiniai nustatymai).
2. Pasirinkite On (įjungti), kad vaizdo ieškiklyje būtų rodomas pasirenkamas tinklelis, pagal kurį būtų galima komponuoti nuotraukas.

Daugiau D5300 Patarimai ir gudrybės