Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D5300

Fotoaparato funkcijos

Fokusavimo režimas (tiesioginė peržiūra)

Iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką inicijuojamas automatinis fokusavimas. Nustačius fokusavimo režimą galima pasirinkti, ar židinys turi būti užfiksuotas fotoaparatui sufokusavus, ar fotoaparatas turi ir toliau reguliuoti židinį, kol užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki pusės.

AF-S (vienkartinis pagalbinis):
AF, naudojamas fotografuojant nejudančius objektus. Židinys užfiksuojamas iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką.

AF-F (AF su nuotoliniu servovaldymu):
naudojamas fotografuojant judančius objektus. Fotoaparatas nepertraukiamai fokusuoja, kol paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas. Židinys užfiksuojamas iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką.

MF (rankinis fokusavimas):
fokusuoja naudotojas.

Fotoaparato funkcijos

1. Paspauskite i mygtuką.
2. Naudodami kryptinį valdiklį informaciniame ekrane pažymėkite dabartinį fokusavimo režimą ir paspauskite OK (gerai).
3. Pažymėkite fokusavimo režimą ir paspauskite OK (gerai).

Fokusavimo režimas (tiesioginė peržiūra): Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Fokusavimo režimas (tiesioginė peržiūra).

Daugiau D5300 Patarimai ir gudrybės