Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D5300

Fotoaparato funkcijos

Fotografavimas su blykste

Į daugelį skaitmeninių SLR fotoaparatų integruota iškylančioji blykstė. Jei fotoaparatas veikia automatiniu režimu, taip pat pasirinkus kai kuriuos scenos režimus, pvz., portreto ir stambaus plano, blykstė suveikia automatiškai ir apšviečia tamsius arba iš užpakalio apšviestus objektus. Pasirinkus P, S, A arba M režimą, blykstę reikia įjungti arba išjungti patiems. Jei prastai apšviestus objektus fotografuosite išjungę blykstę, gali sumažėti užrakto greitis, kadrai gali būti sulieti, o ant objektų su foniniu apšvietimu kris tamsūs šešėliai. Naudojant blykstę pavyks išvengti suliejimo, o objektai su foniniu apšvietimu nebus šešėlyje.

Blykstė įjungta
Blykstė išjungta

Fotoaparato funkcijos

Automatiškai iškylančios blykstės režimai

Nustačius šiuos režimus, kai reikia, automatiškai iškyla ir suveikia integruota blykstė.
1. Blykstės režimo pasirinkimas. Laikydami nuspaudę blykstės režimo mygtuką, sukite komandų ratuką, kol informaciniame ekrane užsidegs norimas blykstės režimas.
2. Fotografuokite. Iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, blykstė, kaip numatyta, iškils ir suveiks fotografuojant nuotrauką.

Automatiškai blykstė neiškyla. NEBANDYKITE iškelti jos pirštais. Jei nepaisysite šio įspėjimo, galite sugadinti blykstę.
Rankiniu būdu iškylančios blykstės režimai

Šiais režimais blykstę galima iškelti rankiniu būdu. Jei blykstės neiškelsite, ji nesuveiks.
1. Paspauskite blykstės režimo mygtuką, kad iškiltų blykstė.
2. Pasirinkite blykstės režimą (tik P, S, A arba M režimą). Laikydami nuspaudę blykstės režimo mygtuką, sukite komandų ratuką, kol informaciniame ekrane užsidegs norimas blykstės režimas.
3. Fotografuokite. Blykstė visada suveiks fotografuojant.

Fotografavimas su blykste: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Fotografavimas su blykste.

Daugiau D5300 Patarimai ir gudrybės