Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D5300

Fotoaparato funkcijos

AF sričių režimas (fotografavimas naudojant vaizdo ieškiklį): 3D sekimas

Naudotojas pasirenka fokusavimo sritį. Iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas sufokusuoja pasirinktoje fokusavimo srityje esantį objektą. Kol užrakto atleidimo mygtukas yra tokioje padėtyje, fotoaparatas nepertraukiamai seka kadre judantį objektą.

Fotoaparato funkcijos

1. Paspauskite i mygtuką.
2. Naudodami kryptinį valdiklį informaciniame ekrane pažymėkite dabartinį AF sričių režimą ir paspauskite OK (gerai).
3. Pažymėkite 3D-tracking (3D sekimas) ir paspauskite OK (gerai).

AF sričių režimas (fotografavimas naudojant vaizdo ieškiklį): 3D sekimas: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su AF sričių režimas (fotografavimas naudojant vaizdo ieškiklį): 3D sekimas.

Daugiau D5300 Patarimai ir gudrybės