Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D3300

Fotoaparato funkcijos

Iš anksto rankiniu būdu nustatomas baltos spalvos balansas

Iš anksto rankiniu būdu nustatomą baltos spalvos balansą naudokite tada, jei fotografuojate esant nevienodam apšvietimui arba jei pritaikius tokias parinktis kaip Auto (automatinis) arba Incandescent (kaitinamoji lempa) nepavyksta gauti norimo rezultato.

Fotoaparato funkcijos

Iš anksto nustatytos baltos spalvos balanso reikšmės nustatymas

1. Neutralios pilkos arba baltos spalvos objektą padėkite taip, kad jis būtų apšviestas kaip galutinėje nuotraukoje.
2. Kad būtų atidaryti meniu, paspauskite mygtuką MENU (meniu). Fotografavimo meniu pažymėkite White balance (baltos spalvos balansas), tada paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį, kad būtų pateiktos baltos spalvos balanso parinktys. Pažymėkite Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis) ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį.
3. Pažymėkite Measure (nustatyti) ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį.
4. Bus atidarytas dešinėje pavaizduotas meniu. Pažymėkite Yes (taip) ir paspauskite OK (gerai).
5. Fotoaparatas pradės veikti iš anksto nustatytu nustatymo režimu.
6. Kai fotoaparatas bus pasirengęs nustatyti baltos spalvos balansą, vaizdo ieškiklyje ir informaciniame ekrane pradės mirksėti PRE.
7. Mirksint indikacijoms sukomponuokite kaip atskaitos tašką naudojamą objektą taip, kad jis būtų rodomas vaizdo ieškiklyje, ir iki galo nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.

Nuotrauka nebus įrašyta. Tiksliai nustatyti baltos spalvos balansą pavyks net tada, kai fotoaparatas nėra sufokusavęs.
8. Jei baltos spalvos balanso reikšmę fotoaparatas nustatė, bus pateiktas pranešimas, vaizdo ieškiklyje maždaug aštuonias sek. mirksės raidės Gd, o tada fotoaparatas vėl pradės veikti fotografavimo režimu.

Jei į fotografavimo meniu norite grįžti tuojau pat, iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
9. Jei apšvietimas nepakankamas arba per ryškus, fotoaparatui gali nepavykti nustatyti baltos spalvos balanso. Informaciniame ekrane bus pateiktas pranešimas, o vaizdo ieškiklyje maždaug aštuonias sekundes mirksės no Gd. Grįžkite prie 7 veiksmo ir dar kartą nustatykite baltos spalvos balansą.

Iš anksto rankiniu būdu nustatomas baltos spalvos balansas: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Iš anksto rankiniu būdu nustatomas baltos spalvos balansas.

Daugiau D3300 Patarimai ir gudrybės