Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D3300

Fotoaparato funkcijos

Baltos spalvos balansas: tikslus nustatymas

Naudojant fotografavimo meniu esančią baltos spalvos balanso parinktį galima tiksliai sureguliuoti baltos spalvos balanso nustatymą.

Fotoaparato funkcijos

1. Paspauskite mygtuką MENU (meniu), kad būtų atidaryti meniu, fotografavimo meniu pažymėkite White balance (baltos spalvos balansas) ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį.
2. Pažymėkite norimą baltos spalvos balanso parinktį ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį (jei bus pasirinkta Fluorescent (fluorescencinis), pažymėkite norimą apšvietimo tipą ir paspauskite dešiniąją kryptinio valdiklio sritį; atminkite, kad iš anksto nustatytu rankiniu režimu tiksliai koreguoti negalima).
3. Naudodami kryptinį valdiklį tiksliai sureguliuokite baltos spalvos balansą.
Tikslus baltos spalvos balanso reguliavimas yra 12 žingsnių visose ašyse: geltonos (A), mėlynos (B), žalios (G) ir violetinės (M) spalvų.

G. Didinamas žalios kiekis
M. Didinamas violetinės kiekis
B. Didinamas mėlynos kiekis
A. Didinamas geltonos kiekis

1. Koordinatės
2. Reguliavimas
4. Paspauskite OK (gerai), kad būtų išsaugoti keitimai ir išeitumėte iš ekrano.

Baltos spalvos balansas: tikslus nustatymas: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Baltos spalvos balansas: tikslus nustatymas.

Daugiau D3300 Patarimai ir gudrybės