Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D3300

Fotoaparato funkcijos

Specialieji efektai: žaislinio fotoaparato efektas

Reguliuojamas sodrumas ir periferinis apšvietimas siekiant žaislinio fotoaparato efekto.

Specialieji efektai: žaislinio fotoaparato efektas

Fotoaparato funkcijos

1. Pasukite režimo pasirinkimo ratuką iki EFFECTS (efektai).
2. Sukite komandų ratuką, kol ekrane užsidegs žaislinio fotoaparato efekto parinktis.
3. Paspauskite tiesioginės peržiūros mygtuką. Ekrane bus rodomas per objektyvą matomas vaizdas.
4. Paspauskite OK (gerai), kad būtų pateiktos dešinėje pavaizduotos parinktys.
5. Sureguliuokite parinktis.

Spausdami viršutinę arba apatinę kryptinio valdiklio sritį pažymėkite Vividness (ryškumas) arba Vignetting (vinjetavimas), o paspausdami kairiąją arba dešiniąją kryptinio valdiklio sritį pakeiskite nustatymą. Sureguliuokite ryškumą padidindami arba sumažindami spalvų sodrumą, taip pat padidinkite arba sumažinkite vinjetavimą.
6. Viską nustatę paspauskite OK (gerai), kad būtų uždarytas ekranas.

Norėdami išjungti tiesioginę peržiūrą, pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį. Pasirinkti nustatymai nebus atšaukti ir bus taikomi nuotraukoms, nufotografuotoms naudojant vaizdo ieškiklį.

Specialieji efektai: žaislinio fotoaparato efektas: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Specialieji efektai: žaislinio fotoaparato efektas.

Daugiau D3300 Patarimai ir gudrybės