Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D3300

Fotoaparato funkcijos

Specialieji efektai: spalvos pasirinkimas

Fotografuokite nespalvotas nuotraukas, palikdami tik tam tikrų spalvų atspalvius.

Specialieji efektai: spalvos pasirinkimas
Automatinis režimas

Fotoaparato funkcijos

1. Pasukite režimo pasirinkimo ratuką iki EFFECTS (efektai).
2. Sukite komandų ratuką, kol ekrane užsidegs spalvos pasirinkimo parinktis.
3. Paspauskite tiesioginės peržiūros mygtuką. Ekrane bus rodomas per objektyvą matomas vaizdas.
4. Paspauskite OK (gerai), kad būtų pateiktos spalvos pasirinkimo parinktys.
5. Pasirinkite spalvą.

Sufokusuokite baltame kvadrate ekrano centre esantį objektą ir paspausdami viršutinę kryptinio valdiklio sritį pasirinkite objekto spalvą, kuri turi išlikti galutiniame vaizde (jei spalva nėra gryna, fotoaparatui gali būti sunku ją nustatyti, todėl rinkitės grynąją spalvą).

Norėdami priartinti centrinę ekrano sritį ir pasirinkti tikslesnę spalvą, paspauskite atkūrimo mastelio didinimo mygtuką.

Norėdami atitolinti, paspauskite miniatiūros / atkūrimo mastelio mažinimo mygtuką.

1. Pasirinkta spalva
6. Pasirinkite spalvų diapazoną.

Paspausdami viršutinę arba apatinę kryptinio valdiklio sritį padidinkite arba sumažinkite panašių atspalvių, kurie bus naudojami galutiniame vaizde, diapazoną. Pasirinkite reikšmę nuo 1 iki 7. Atminkite, kad pasirinkus didelę reikšmę gali būti įtraukta ir kitų spalvų atspalvių.

1. Spalvų diapazonas
7. Pasirinkite papildomas spalvas.

Norėdami pasirinkti papildomų spalvų, sukite komandų ratuką, kol bus pažymėtas kitas iš trijų spalvų laukų ekrano viršuje, o tada kartodami 4 ir 5 veiksmus pasirinkite kitą spalvą. Tą patį darykite, jei norite pasirinkti trečią spalvą.

Norėdami atšaukti pažymėtos spalvos pasirinkimą, paspauskite naikinimo mygtuką (norėdami atšaukti visas spalvas, laikykite nuspaudę naikinimo mygtuką, kol bus atidarytas patvirtinimo dialogo langas, kuriame reikės pasirinkti Yes (taip).
8. Viską nustatę paspauskite OK (gerai), kad būtų uždarytas ekranas.

Norėdami išjungti tiesioginę peržiūrą, paspauskite tiesioginės peržiūros mygtuką. Pasirinkti nustatymai nebus atšaukti ir bus taikomi nuotraukoms, nufotografuotoms naudojant vaizdo ieškiklį.

Specialieji efektai: spalvos pasirinkimas: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Specialieji efektai: spalvos pasirinkimas.

Daugiau D3300 Patarimai ir gudrybės