Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D3300

Fotoaparato funkcijos

Specialieji efektai: Miniatiūros efektas

Suteikite objektui dioramos vaizdą.

Specialieji efektai: Miniatiūros efektas

Fotoaparato funkcijos

1. Pasukite režimo pasirinkimo ratuką iki EFFECTS (efektai).
2. Sukite komandų ratuką, kol ekrane užsidegs miniatiūros efekto parinktis.
3. Paspauskite tiesioginės peržiūros mygtuką. Ekrane bus rodomas per objektyvą matomas vaizdas.
4. Naudodami kryptinį valdiklį fokusuojamoje srityje pasirinkite fokusavimo tašką ir iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad būtų sufokusuota.

Norėdami trumpam atšaukti miniatiūros efekto parinkčių taikymą ekrane ir padidinti rodomą vaizdą, kad galėtumėte tiksliai sufokusuoti, paspauskite atkūrimo mastelio didinimo mygtuką.

Norėdami atkurti miniatiūros efekto taikymo ekraną, paspauskite miniatiūros / atkūrimo mastelio mažinimo mygtuką.
5. Paspauskite OK (gerai), kad būtų pateiktos miniatiūros efekto parinktys.
6. Sureguliuokite parinktis.

Paspausdami kairiąją arba dešiniąją kryptinio valdiklio sritį pasirinkite norimą sufokusuoti sritį, tada paspausdami viršutinę arba apatinę kryptinio valdiklio sritį pareguliuokite srities plotį.
7. Viską nustatę paspauskite OK (gerai), kad būtų uždarytas ekranas.

Norėdami išjungti tiesioginę peržiūrą, paspauskite tiesioginės peržiūros mygtuką. Pasirinkti nustatymai nebus atšaukti ir bus taikomi nuotraukoms, nufotografuotoms naudojant vaizdo ieškiklį.

Specialieji efektai: Miniatiūros efektas: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Specialieji efektai: Miniatiūros efektas.

Daugiau D3300 Patarimai ir gudrybės