Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D3300

Fotoaparato funkcijos

Specialieji efektai: spalvotas eskizas

Fotoaparatas nustato spalvas ir kontūrus – taip sukuriamas spalvoto eskizo efektas.

Specialieji efektai: spalvotas eskizas
Automatinis režimas

Fotoaparato funkcijos

1. Pasukite režimo pasirinkimo ratuką iki EFFECTS (efektai).
2. Sukite komandų ratuką, kol ekrane užsidegs spalvoto eskizo parinktis.
3. Paspauskite tiesioginės peržiūros mygtuką. Ekrane bus rodomas per objektyvą matomas vaizdas.
4. Paspauskite OK (gerai), kad būtų pateiktos dešinėje pavaizduotos parinktys.
5. Paspauskite OK (gerai), kad būtų pateiktos dešinėję pavaizduotos parinktys.

Paspausdami dešiniąją arba kairiąją kryptinio valdiklio sritį pažymėkite Vividness (ryškumas) arba Outlines (kontūrai), paspausdami viršutinę arba apatinę jo sritį juos pakeiskite nustatymą. Ryškumą galima padidinti, jei reikia, kad spalvos būtų sodresnės, arba sumažinti, jei siekiama išblukinti, sulyginti spalvas, o kontūrus galima pastorinti arba paploninti. Pastorinus linijas spalvos tampa sodresnės.
6. Viską nustatę paspauskite OK (gerai), kad būtų uždarytas ekranas.

Norėdami išjungti tiesioginę peržiūrą, paspauskite tiesioginės peržiūros mygtuką. Pasirinkti nustatymai nebus atšaukti ir bus taikomi nuotraukoms, nufotografuotoms naudojant vaizdo ieškiklį.

Specialieji efektai: spalvotas eskizas: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Specialieji efektai: spalvotas eskizas.

Daugiau D3300 Patarimai ir gudrybės