Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D3300

Fotoaparato funkcijos

Filmai

Galima filmuoti tiesioginės peržiūros režimu.

Filmas

Fotoaparato funkcijos

1. Paspauskite tiesioginės peržiūros mygtuką. Ekrane bus rodomas per objektyvą matomas vaizdas.
2. Paruoškite fotoaparatą.

Dešiniąja ranka suimkite už rankenos, o kairiąja laikykite fotoaparato korpusą arba objektyvą.
3. Norėdami sufokusuoti, iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.

1. Fokusavimo taškas
4. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite filmavimo mygtuką.

Ekrane rodoma įrašymo indikacija ir likęs laikas.

1. Įrašymo indikacija
2. Likęs laikas
5. Vėl paspauskite filmavimo mygtuką, kad būtų baigta filmuoti.

Norėdami išjungti tiesioginę peržiūrą, paspauskite tiesioginės peržiūros mygtuką.

Filmai: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Filmai.

Daugiau D3300 Patarimai ir gudrybės