Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D3300

Fotoaparato funkcijos

Objektyvai su VR funkcija

VR objektyvai yra unikalios Nikon virpesius mažinančios (VR) nuo suliejimo apsaugančios konstrukcijos.

Veikiant virpesių mažinimo (VR) technologijai sumažinamas dėl fotoaparato drebėjimo atsirandantis suliejimas, todėl galima nustatyti maždaug 3,0–4,0 padalomis mažesnį užrakto greitį nei paprastai. Taigi, siūlomas didesnis užrakto greičio reikšmių pasirinkimas ir galimybės labai įvairiomis aplinkybėmis fotografuoti rankoje laikomu fotoaparatu.

VR įjungtas
VR išjungtas

Norėdami suaktyvinti virpesių mažinimo funkciją, paslinkite virpesių mažinimo jungiklį į padėtį ON (įjungta).

Virpesių mažinimo funkcija bus suaktyvinta iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką: ji sumažins fotoaparato drebėjimo poveikį vaizdo ieškiklyje rodomam vaizdui, be to, bus paprasčiau sukomponuoti objektą ir fokusuoti tiek automatinio, tiek rankinio fokusavimo režimu.

Fotoaparato funkcijos

1. Jei objektyvas yra su virpesių mažinimo (VR) jungikliu, pasirinkite ON (įjungta), kad būtų sumažintas virpėjimo poveikis.

Objektyvai su VR funkcija: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Objektyvai su VR funkcija.

Daugiau D3300 Patarimai ir gudrybės