Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D3300

Fotoaparato funkcijos

Fokusavimo režimas (fotografavimas naudojant vaizdo ieškiklį): AF-A

AF-A režimu židinys užfiksuojamas iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką. Jei objektas sujuda ir atstumas iki jo pakinta, fotoaparatas automatiškai pradės veikti nepertraukiamo pagalbinio automatinio fokusavimo režimu ir atitinkamai pakoreguos židinį.

Fotoaparato funkcijos

1. Paspauskite i mygtuką.
2. Naudodami kryptinį valdiklį informaciniame ekrane pažymėkite dabartinį fokusavimo režimą ir paspauskite OK (gerai).
3. Pažymėkite AF-A ir paspauskite OK (gerai).

Fokusavimo režimas (fotografavimas naudojant vaizdo ieškiklį): AF-A: Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Fokusavimo režimas (fotografavimas naudojant vaizdo ieškiklį): AF-A.

Daugiau D3300 Patarimai ir gudrybės