Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D3300

Fotoaparato funkcijos

Fokusavimo režimas (fotografavimas naudojant vaizdo ieškiklį)

Iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką inicijuojamas automatinis fokusavimas. Nustačius fokusavimo režimą galima pasirinkti, ar židinys turi būti užfiksuotas fotoaparatui sufokusavus, ar fotoaparatas turi ir toliau reguliuoti židinį, kol užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki pusės.

AF-A (automatinis pagalbinis AF):
jei objektas nejuda, fotoaparatas automatiškai parenka vienkartinio pagalbinio automatinio fokusavimo, o jei juda – nepertraukiamo pagalbinio automatinio fokusavimo režimą. Užraktą galima atleisti tik tada, jei fotoaparatas gali sufokusuoti.

AF-S (vienkartinis pagalbinis AF):
naudojamas fotografuojant nejudančius objektus. Židinys užfiksuojamas iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką. Užraktą galima atleisti tik tada, jei fotoaparatas gali sufokusuoti.

AF-C (nepertraukiamas pagalbinis AF): pasirinkite, jei ketinate fotografuoti judančius objektus. Fotoaparatas nepertraukiamai fokusuoja, kol užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki pusės. Užraktą galima atleisti tik tada, jei fotoaparatas gali sufokusuoti.

MF (rankinis fokusavimas):
fokusuoja naudotojas.

Fotoaparato funkcijos

1. Paspauskite i mygtuką.
2. Naudodami kryptinį valdiklį informaciniame ekrane pažymėkite dabartinį fokusavimo režimą ir paspauskite OK (gerai).
3. Pažymėkite fokusavimo režimą ir paspauskite OK (gerai).

Fokusavimo režimas (fotografavimas naudojant vaizdo ieškiklį): Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Fokusavimo režimas (fotografavimas naudojant vaizdo ieškiklį).

Daugiau D3300 Patarimai ir gudrybės