Nikon Imaging | Lietuva | Europe

D3300

Fotoaparato funkcijos

Diafragma (ryškumo gylis)

Diafragma kontroliuoja, kiek šviesos pasiekia vaizdo jutiklį, ir paprastai išreiškiama kaip f skaičius: f/1,4, f/2, f/3,5, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32.

Plati diafragma (f/3)
Maža diafragma (f/9)

Pakeitus f skaičių, pakinta angos, pro kurią į fotoaparatą patenka šviesa, dydis (diafragma), taigi, ir šviesos, patenkančios pro objektyvą, kiekis. Kuo didesnis f skaičius, tuo mažesnė diafragma ir tuo mažiau šviesos patenka į fotoaparatą, o kuo mažesnis f skaičius, tuo didesnė diafragma ir tuo daugiau šviesos patenka į fotoaparatą. Pradedant diafragmos reikšmėmis f/4–f/5,6, į fotoaparatą patenkančios šviesos kiekis sumažėja perpus, taip pat perpus sumažėja vaizdo jutiklio fiksuojamo vaizdo ryškumas.

Diafragma taip pat lemia priešais ir už objekto esančių sričių, kurios atrodo sufokusuotos, gylį. Kuo didesnis f skaičius, tuo didesnis sufokusuotos srities gylis. Ir atvirkščiai – kuo mažesnis f skaičius, tuo mažesnis atstumas iki ir už sufokusuoto objekto. Tai vadinama ryškumo gyliu.

Fotoaparato funkcijos

1. Pasukite režimo pasirinkimo ratuką iki A arba M.
2. Jei reikia didesnės diafragmos (kai f skaičius mažesnis), sukite komandų ratuką kairėn, o jei mažesnės (kai f skaičius didesnis) – dešinėn.

Diafragma (ryškumo gylis): Susijusios funkcijos

Peržiūrėkite informaciją apie funkcijas, susijusias su Diafragma (ryškumo gylis).

Daugiau D3300 Patarimai ir gudrybės