Nikon Imaging | Lietuva | Europe

16-05-2019

Nikon išleidžia integruotos programinės įrangos 2.0 versiją, skirtą Nikon Z 7 ir Nikon Z 6

Įdiegus naująją integruotą programinę įrangą ir pasirinkus nepertraukiamą didelės spartos (pailgintą) režimą bus galima naudoti akis aptinkantį AF, o menko apšvietimo AF aptikimo diapazonas bus didesnis. Be to, bus prieinama AE sekimo funkcija.

Amsterdamas, Nyderlandai, 2019 m. gegužės 16 d. Šiandien Nikon pranešė, kad išleidžia integruotos programinės įrangos 2.0 versiją, kuri dar labiau padidins Nikon viso kadro neveidrodinių fotoaparatų Nikon Z 7 ir Nikon Z 6 našumą.

Toliau išvardytos pagrindinės funkcijos, įdiegtos į atnaujintą įrangos versiją, dar labiau išplės vaizdinės raiškos galimybes:

1. akis aptinkantis automatinis fokusavimas (AF) fotografuojant; 
2. menko apšvietimo AF aptikimo diapazono išplėtimas; 
3. galimybė pasirinkus nepertraukiamą didelės spartos (pailgintą) režimą naudoti automatinės ekspozicijos (AE) sekimo funkciją.

Integruotas programinės įrangos 2.0 versijos pagrindinės funkcijos

1. Akis aptinkantis automatinis fokusavimas (AF) fotografuojant
Naudojant naują akis aptinkančio AF funkciją ir pasirinkus automatinės srities AF (AF-S, AF-C) režimą automatiškai aptinkamos ir sufokusuojamos žmogaus akys. Kai aptinkamos kelių žmonių akys, naudojant kryptinį arba papildomą valdiklius galima pasirinkti, kurią akį fotoaparatas turėtų fokusuoti, net kai žiūrite per elektrinį vaizdo ieškiklį. Užfiksavęs nuotrauką naudotojas gali lengvai patikrinti, ar vaizdas sufokusuotas, paspausdamas mygtuką OK (gerai) ir priartindamas akį, kurią ketino sufokusuoti.

2. Išplėstas menko apšvietimo AF aptikimo diapazonas
Naudojant naująją integruotą programinę įrangą galima dar greičiau automatiškai fokusuoti, kai fiksuojami tamsūs ar silpnai apšviesti vaizdai, tiek filmuojant, tiek fotografuojant. Ši programinė įranga išplečia AF aptikimo diapazoną* nuo −1 EV iki −2 EV, kai naudojamas fotoaparatas Z 7, ir nuo −2 EV iki −3,5 EV, kai naudojamas fotoaparatas Z 6. Kai fotoaparate Z 6 įjungta menko apšvietimo AF funkcija, galimas menko apšvietimo AF aptikimo diapazonas* bus išplėstas** nuo −4 EV iki −6 EV, todėl ją naudojant bus galima automatiškai fokusuoti dar tamsesnėmis fotografavimo sąlygomis.

3. Automatinės ekspozicijos (AE) sekimas naudojant nepertraukiamą didelės spartos (pailgintą) režimą
Anksčiau nepertraukiamai fotografuojant vaizdų serijas didele sparta ekspozicija buvo užfiksuojama įamžinus pirmą kadrą. Tačiau integruotos programinės įrangos 2.0 versija suteiks platesnes galimybes naudoti AE sekimą pasirinkus nepertraukiamą didelės spartos (pailgintą) režimą, todėl šie fotoaparatai galės sekti ekspoziciją lygiai taip pat, kaip jie seka židinį (AF sekimas). Taip užtikrinama, kad visi vaizdai, užfiksuoti nepertraukiamai didele sparta fotografuojant vaizdų serijas, būtų net tik sufokusuoti, bet ir būtų optimalios ekspozicijos, net kai fiksuojant vaizdų seriją kinta scenos šviesumas.

Naująją integruotą programinę įrangą galima (nemokamai) atsisiųsti iš Nikon Atsisiuntimo centro: https://downloadcenter.nikonimglib.com/lt/index.html

NOTES TO EDITORS
* Fotografuojant pasirinkus AF-S režimą, ISO 100, naudojant f/2,0 objektyvą ir esant 20 °C / 68 °F temperatūrai.
** Naudojant fotoaparatą Z 7 menko apšvietimo AF aptikimo diapazonas nebus didesnis nei –4 EV.