Nikon Imaging | Lietuva | Europe

19-11-2015

NIKON SIEKIA PAKYLĖTI KASDIENYBĘ: AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELES, PASIRODO, GALIMA MATYTI KAIP UˇBURIANČIO GROˇIO VIETAS

Amsterdamas, Nyderlandai, 2015 m. lapkričio 19 d. Nikon padeda fotografams nugalėti baimę, vadinamą „vemödalen“ (nuogąstavimas, kad viskas jau nufotografuota ir kitaip nieko nufotografuoti neįmanoma). Fotografai bando u˛fiksuoti ką nors nepakartojamo, fotografuodami tūkstančius kartų matytus vaizdus. Jie bando pakylėti kasdienybę priversdami visiškai kitaip pa˛velgti į fotografijose pavaizduotus objektus, kurie realybėje niekuo neišsiskiria.

Nikon pasikvietė keturis fotografus profesionalus iš skirtingų pasaulio šalių ir pasiūlė pamėginti kūrybiškai pa˛velgti į pačius kasdieniškiausius objektus, būtent – įprastą automobilių stovėjimo aikštelę pavaizduoti kaip u˛buriančio gro˛io vietą naudojant Nikon D750. Šie specialistai pademonstravo, kaip su tinkama įranga, įgūd˛iais ir nusiteikimu pavyksta sukurti įspūdingų vaizdų fotografuojant iš pa˛iūros nuobod˛ią aplinką.

„Vienas iš pagrindinių klausimų, į kurį tenka atsakyti kuriantiems fotografams, yra kaip u˛fiksuoti objektą, kad jo vaizdas skirtųsi nuo galybės panašių jau įam˛intų vaizdų“, – aiškina Adrienas Barakatas (Adrien Barakat), vienas iš keturių ˛ymių projekte dalyvaujančių fotografų. „Tradiciškai sukomponuoti kadrą visiškai nesunku, bet tikrai kūrybingas fotografas sugeba originaliai pa˛velgti į bet kokį objektą. Pavyko įrodyti, kad išmanant technologiją, įsigilinant į objektą ir apmąstant kadrą, kasdienišką aplinką nuotraukose įmanoma pakylėti iki įspūdingo vaizdo.“

Chuanas Cheresas. Nikon D750, AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR

Aronas Pegas. Nikon D750, AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

Visi fotografai yra įrodę savo gebėjimą į˛velgti gro˛į daiktuose, kurie paprastai nelaikomi vertingais estetiniu po˛iūriu. Vienas iš idėjos interpretatorių Alastairas Filipas Vaiperis (Alastair Philip Wiper) pasiūlė labai kinematografinius naktinius nuošalių automobilių stovėjimo aikštelių Danijoje vaizdus, o kitas – Aronas Pegas (Aaron Pegg) – judesį perteikiantį portretą, kuriame pavaizduota balerina ir į kurį ˛velgiant akys automatiškai krypsta į tįstančias linijas ir tolstančius taškelius. Skirtingais tos pačios automobilių stovėjimo aikštelės vaizdais, kurių kiekviename vis kitaip atskleid˛iamas natūralus anonimiškumas ir tipiškumas, Šveicarijos fotografas Adrienas Barakatas įrodė, kad bet kuris daiktas gali būti objektas, skleid˛iantis unikalią vibraciją. Prancūzijoje dirbantis Chuanas Cheresas (Juan Jerez) eksperimentavo su šviesa ir netikėtais objektais. Taip jis pademonstravo, kad vaizdo gro˛į lemia ne pats objektas, bet tai, kaip jis pavaizduojamas.

„Nikon privertė mane paskatinti kitus fotografus praplėsti savo kūrybiškumo ribas ir taip dar išmoningiau išnaudoti įgūd˛ius fotografijos srityje“, – sako Chuanas Cheresas. „Turėjau progos pasinaudoti puikia galimybe ir įrodyti, kaip pasitelkus kūrybinę į˛valgą ir techninę išmonę pavyksta atskleisti iš pa˛iūros niekuo neypatingų vietų (ne vien automobilių stovėjimo aikštelių) gro˛į.“

Alastairas Filipas Vaiperis. Nikon D750, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

Adrienas Barakatas. Nikon D750, PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED

Prie Alastairo Filipo Vaiperio Nikon prisijungė jam fotografuojant Kopenhagoje ir u˛fiksavo jo asmenines su projektu susijusias į˛valgas. Jei norite su jomis susipa˛inti, spustelėkite nuorodą https://youtu.be/a5FMiPf3W90

Nikon skatina taip dirbti visų Europos šalių fotografus, o tada bendrinti netikėtai inspiruotas nuotraukas naudojant ˛ymę #PakyletiKasdienybe.

Projekte dalyvaujantys fotografai naudojo toliau nurodytą įrangą.  

- Nikon D750
- PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED
- AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
- AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

Apie fotografus

Alastairas Filipas Vaiperis. Alastairas yra Kopenhagoje dirbantis anglų fotografas ir rašytojas. Jį ˛avi ˛monių kuriami daiktai ir jo po˛iūris į fotografuojamus objektus yra antropologinis. Jis siekia į˛velgti struktūrų savaime skleid˛iamą gro˛į.

Chuanas Cheresas. Chuanas yra Pary˛iuje dirbantis ispanų architektas ir fotografas. Vaizdus jis stengiasi u˛fiksuoti taip, kad jie pasakotų kokią nors istoriją. Kitokį po˛iūrį į pasaulį jis siekia atskleisti ne ˛od˛iais, o eksperimentuodamas su šviesa, šešėliais ir formomis.

Aronas Pegas. Aronas yra fotografas iš Niujorko, kuris karjeros pradžioje, 2013 m. lapkričio mėn., fotografavo tuščias gimtojo miesto stotis. „Instagram“ matytos nuotraukos paskatino jį čiupti fotoaparatą ir kurti lakoniškus stočių vaizdus. Grožį juose skleidžia tįstančios linijos, kintantis ryškumo gylis ir simetrija.

Adrienas Barakatas. Adrienas yra šveicarų architektas ir fotografas. Architektūros studijos suformavo išskirtinai kritišką ˛vilgsnį, erdvės pojūtį ir ypatingą dėmesį detalėms, per kurias jis stengėsi atskleisti vaizduojamų objektų estetiką ir poveikį.