Nikon Imaging | Lietuva | Europe

14.03.2011

Pranešimas spaudai apie Japoniją sukrėtusį žemės drebėjimą

Nikon reiškia nuoširdžią ir gilią užuojautą tragiško įvykio, sukrėtusio Šiaurės Japoniją kovo 11 d., aukoms. Iki šiol neturime informacijos, kad būtų nukentėję Nikon darbuotojai, tačiau mes vis dar tiksliname informaciją apie mūsų darbuotojus ir jų šeimos narius.

Mūsų grupės įmonės, įskaitant Sendai Nikon Corporation, Miyagi Nikon Precision Co. Ltd., Tochigi Nikon Corporation, Tochigi Nikon Precision Co., Ltd. ir kiti padaliniai bei gamyklos įranga ir baldai patyrė nuostolių (pastatai nėra visiškai ar dalinai sugriuvę). Savo veiklą tame regione stabdome ir skaičiuojame patirtą žalą. Šiuo metu negalime pasakyti, kada atnaujinsime veiklą dėl regioninės gyvybės linijos trikdžių.

Nikon įkūrė Ekstremalių situacijų valdymo centrą, kuriam vadovauja Prezidentas (kovo 11 d. duomenimis) ir šiuo metu deda visas pastangas kuo skubiau normalizuoti mūsų verslą per vietines VTV (Verslo tęstinumo valdymo) komandas, sudarytas kiekvienoje įmonėje.

Informaciją reguliariai atnaujinsime.

Reaguodama į šią tragediją ir norėdama suteikti skubią pagalbą aukoms stichijos ištiktose vietose, Nikon korporacija nusprendė paaukoti 100 milijonų jenų Japonijos Raudonojo kryžiaus draugijai.

Papildoma informacija:

* Mūsų grupės įmonių sąrašas http://www.nikon.com/about/info/group/index.htm
* Mūsų gamyklų sąrašas http://www.nikon.com/about/info/corporate/index.htm