Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Nebijokite įsitraukti

Pasinerkite. Priartėkite kiek įmanoma arčiau veiksmo, kad galėtumėte neatitraukti akių nuo stebimo objekto. Tai padės jums, kaip stebėtojui, atrasti į˛valgų, ką jis galvoja ar jaučia tuo momentu, ir jūsų fotografija įgaus kur kas tvirtesnį emocinį pagrindą.

Pradėkite nuo komforto zonos

Pradėkite fotografuoti ką nors, kas jums iš tiesų patinka. Tai padės natūraliai lavinti įgūd˛ius. Fotografuojant sporto akimirkas, svarbiausia numatyti momentą prieš jam įvykstant. Kai buvau jaunesnis, ˛aid˛iau ledo ritulį, tad išmaniau ˛aidimo eigą ir techniką. Dėl to galėjau reaguoti greitai.

Įkvėpimo yra visur

Semkitės įkvėpimo iš visos jus supančios aplinkos – filmų, paveikslų, ˛urnalų. Būkite atviri idėjoms, tai paskatins jūsų kūrybiškumą. Galiausiai, tai išskirs jūsų nuotraukas iš kitų.

Būkite ry˛tingi

Kaukitės dėl to vienintelio tobulo kadro, kad ir su kokiomis kliūtimis susidurtumėte. Šis vaizdas gali pakeisti visą jūsų gyvenimą. Fotografijoje svarbus tiek talentas, tiek ry˛tas. Aš pats turiu aiškią viziją, ką noriu padaryti, ir niekas manęs nesustabdys, kol to nepasieksiu.

Greičiau yra geriau

Fotografuodami sporto akimirkas priartėkite prie objekto kiek įmanoma arčiau, bet neišsišokite. Pasistenkite priartėti arčiau u˛ visus kitus. Kai būsite pasirengę, jums reikės fotoaparato, kuris gali u˛fiksuoti norimą akimirką nuotraukoje. Mano pagrindinis naudojamas fotoaparatas yra Nikon D5. Jo greitas automatinis fokusavimas ir didelis ISO jautrumas atveria daugybę galimybių sporto fotografams.

Svarbiausia – sąranka

Svarbiausi dalykai, kurių ieškau, tai fonas ir apšvietimas, net tada, kai fotografuojamas objektas fokusuojamas susiliejusiame fone. Be geros sąrankos objektas neatrodys gerai, kad ir kaip stengtumėtės.