Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Nina Berman

Nina Berman yra JAV dokumentikos ˛anro fotografė, kuri labiausiai domisi Amerikos politiniu ir socialiniu klimatu. Ji yra dviejų pripa˛intų monografijų autorė: „Purpurinės širdys – sugrį˛ę iš Irako“ („Purple Hearts - Back From Iraq“) knygoje – pateikiami su˛eistų karo veteranų portretai ir interviu, „Gimtinė“ („Homeland“) – tyrinėjamas sukarintas Amerikos gyvenimas po rugsėjo 11-osios.

Pepas Bonet

Pepas Bonet (Pep Bonet) yra apdovanojimus pelnęs filmų kūrėjas ir fotografas, kilęs iš Ispanijos, tačiau keliaujantis po pasaulį ir fotografuojantis įspūdingiausias akimirkas, atspindinčias mūsų gyvenimo disbalansą. Jo ilgalaikiuose projektuose dėmesys skiriamas Afrikos problemoms, o jo tebesitęsiantis tyrimas apie ˇIV / AIDS įkvėpė sukurti keletą knygų ir begalę parodų visame pasaulyje. Pepas taip pat yra ˛inomas dėl savo ilgalaikių reporta˛ų apie rokenrolo grupę „Mötorhead“.

Andrea Bruce

JAV dokumentikos ˛anro fotografė Andrea Bruce pabrė˛ia su karo padariniais susiduriančių ˛monių gyvenimo problemas. Daugiau nei 10 metų, ji rašo apie pačias neramiausias pasaulio vietas, labiausiai atkreipdama dėmesį į Iraką ir Afganistaną. Ji buvo „Washington Post“ fotografė ir jos laimėjimai buvo pripa˛inti „White House News Photographers Association“.

Alixandra Fazzina

JK fotografė Alixandra Fazzina daugiausiai fotografuoja nepakankamai įvertintus konfliktus ir humanitarines karo pasekmes. Ji savarankiškai dirbo foto˛urnaliste Rytų Afrikoje, Viduriniuose Rytuose ir Azijoje. Jos knygoje „Milijonas šilingų“ („A Million Shillings“) pateikiami Somalio migrantų ir pabėgėlių masinio emigravimo aspektai.

Stenlis Greenas

JAV gimęs Stenlis Grynas (Stanley Greene) fiksavo San Fransisko pankų judėjimo bangą 1970–1980 m., Berlyno sienos griūtį, badą Sudane, kenksmingus dujų nuotėkio padarinius Bopale ir Čečėnijos sukilėlių konfliktą. Jo knyga „Black Passport“ („Juodasis pasas“) buvo išleista 2010 m., verta paminėti, kad jis laimėjo 5 „World Press Photo“ (pasaulio spaudos fotografų) apdovanojimus u˛ savo darbą visame pasaulyje.
Stenlis Grynas yra NOOR steigėjas. Stenlis mirė Pary˛iuje, Prancūzijoje, 2017 m. gegu˛ės 19 d.

Tanya Habjouqa

Kilusi iš Rytų Jeruzalės, Tanya Habjouqa yra apdovanojimus pelniusi fotografė, ˛urnalistė ir pedagogė. Jos pagrindinės susidomėjimo sritys: lytys, skirtumų pateikimas, nuosavybės atėmimas ir ˛mogaus teisės, taip pat ir tam tikras rūpestis dėl nuolat besikeičiančios socialinės ir politinės dinamikos Vidurio Rytuose. Jos projektas „Malonumai, kuriais naudojamasi“ („Occupied Pleasures“) laimėjo „World Press Photo“ apdovanojimą ir virto knyga.

Jurijus Kozyrevas

Jurijus Kozyrevas (Yuri Kozyrev) iš Rusijos atskleidė daugiau nei 25 metus besikeičiančio pasaulio įvykius, pradėdamas nuo Sovietų Sąjungos ˛lugimo iki Irako karo, kurio metu pagal sutartį dirbo kaip „TIME“ ˛urnalo fotografas. Neseniai jis surinko dokumentus apie Arabų revoliucijas ir jų patiriamus karo padarinius Bahreine, Jemene, Tunise, Egipte ir Libijoje. Jo darbai yra plačiai publikuojami ir jis laimėjo nema˛ai tarptautinių apdovanojimų.

Benediktė Kurzen

Prancūzų dokumentikos ˛anro fotografė Benediktė Kurzen (Bénédicte Kurzen) pradėjo savo karjerą Gazos ruo˛e, Irake ir Libane. Per pastaruosius 10 metų labiausiai ji domėjosi Afrika, kur tyrinėjo Pietų Afrikos visuomenę po apartheido, o visai neseniai nukreipė dėmesį į Nigeriją. Pulitzerio centro laimėta premija jai suteikė galimybę išleisti knygą apie Nigeriją – „Tauta, atsidavusi dievams“ („A Nation Lost to Gods“).

Sebastijanas Listė

Ispanijos dokumentinio ˛anro fotografas ir sociologas Sebastijanas Listė (Sebastián Liste) rinko dokumentus apie gilius kultūrinius pokyčius ir šiuolaikines problemas Lotynų Amerikoje ir Vidur˛emio jūros regione. Jis specializuojasi ilgalaikiuose ir nuodugniuose tyrimuose, norėdamas įkvėpti visuomenę pasvarstyti apie socialines jų politikos pasekmes. Jo projektai, pavyzd˛iui, tyrimas „Viduje“ („On The Inside“) apie Venesuelos kalėjimo gyvenimą, laimėjo daugybę apdovanojimų.

Kadiras van Lohuizenas

Kadiras van Lohuizenas (Kadir van Lohuizen) iš Nyderlandų atskleidė karo nuniokotų zonų gyvenimą, tačiau geriausiai jis ˛inomas dėl ilgalaikių projektų apie septynias pasaulio upes, kylantį jūros lygį, deimantų pramonę ir migraciją Amerikos ˛emynuose. Jo deimantų projekto rezultatas – nuotraukų albumas „Deimantų svarba“ („Diamond Matters“) ir „World Press Photo“ apdovanojimas, o jo projektas „Po Panamą“ („Via PanAm“) tapo keliaujančia paroda ir knyga.

Jonas Lovenšteinas

JAV foto˛urnalisto Jono Lovenšteino (Jon Lowenstein) specializacija – ilgalaikiai ir nuodugnūs dokumentiniai tyrinėjimai apie pasipriešinimo galią, skurdą, rasinę diskriminaciją ir smurtą. Projektas „JAV šešėlis“ („Shadow Lives USA“) seka migrantų pėdsakais nuo Centrinės Amerikos, kiti projektai apima Haičio ugnikalnio išsiver˛imo padarinius ir socialinį smurtą Gvatemaloje. Jis laimėjo keletą apdovanojimų ir yra „TED Global Fellow“ narys.

Pranciškus Zizola

Italijos dokumentinio ˛anro fotografas Pranciškus Zizolas (Francesco Zizola) u˛fiksavo svarbiausius pasaulio konfliktus, sutelkdamas dėmesį į socialines ir humanitarines problemas, taip pat nušvietė pamirštas pasaulio krizes, į kurias ˛iniasklaida neatkreipė didelio dėmesio. Jis laimėjo 10 „World Press Photo“ apdovanojimų, išleido 7 knygas, įskaitant ir „Ka˛kur gimęs“ („Born Somewhere“) projektą, kuris apima 27 šalių vaikų gyvenimo sąlygas.