Nikon Imaging | Lietuva | Europe

Nikon–NOOR partnerystė

NOOR vienija profesionalius fotožurnalistus ir dokumentikos autorius, didelį dėmesį skiriančius šiuolaikinėms globalinėms problemoms. Šie fotografai kilę iš įvairių pasaulio šalių ir dirba prie asmeninių bei bendrųjų projektų.

Nikon ir NOOR yra projektų ir švietimo partneriai

Nikon did˛iuojasi savo ilgalaike partneryste su itin pripa˛intų foto˛urnalistų NOOR grupe, kuri fiksuoja sudėtingas mūsų šiandieninio pasaulio problemas. Nikon ne tik palaiko NOOR plataus profilio fotografijos projektus, pavyzd˛iui, „Dalykai apmąstymui“ („Food for Thought“), kuris tiria maisto atsargų tiekimo grandinę, bet ir bendradarbiauja su NOOR švietimo srityje, norėdama įkvėpti būsimus dokumentinio ˛anro fotografus.

Nikon–NOOR akademija reguliariai organizuoja ˛ymių specialistų kursus Europoje, suteikdama foto˛urnalistams galimybę dirbti su profesionalais ir patobulinti savo įgūd˛ius. Dalyviai asmeniškai susitinka su profesionalais, kurie aptaria jų darbus, mokosi techninių fotografavimo ir sukurtų vaizdų apdorojimo įgūd˛ių ir gauna patarimų, kaip surasti tinkamą rinką savo kūriniams.

Nikon–NOOR akademija

Ambicingi foto˛urnalistai dirba su NOOR kuratoriais, kurie per˛iūri jų darbus, moko suprasti vaizdų seką, padeda pagerinti koregavimo įgūd˛ius ir išmoko kurti istorijas. Akademija siūlo intensyvius asmeninius susitikimus su fotografais, kad jie galėtų spręsti techninius klausimus, ir moko, kaip įsilieti į tarptautinę foto

grafijos rinką. Tai unikali galimybė įgyti ˛inių ir pa˛inčių siekiant savo asmeninių tikslų.