Nikon Imaging | Lietuva | Europe

VYKDOMI PROJEKTAI

NOOR dokumentikos ˛anro fotografai bendradarbiauja grupiniuose projektuose, norėdami atkreipti dėmesį į pasaulinės svarbos problemas. Tiriamieji projektai – „Pasekmės“ („Consequences“) apie klimato kaitą, „Maistas akims“ („Food For Thought“) apie maisto atsargas ir atliekas, „Naujoji Brazilija“ („The New Brazil“) tiria šalies ekonominį bumą, taip pat kiti projektai – „Šiuolaikinė vergija“ („Modern Day Slavery“) ir „Pa˛velkime į Afriką“ („Light on Africa“).

Pasekmės

Projektas „Pasekmės“ atkreipia dėmesį į klimato kaitos problemas dėl pasaulinės temperatūros pakilimo. Ne vienus metus trukęs grupinis projektas buvo eksponuojamas JT „Climate Summit“ parodoje 2009-aisiais, Kopenhagoje. NOOR fotografai dalyvavo viešoje diskusijoje su tarptautiniais lyderiais ir politikos formuotojais.

Sprendimai

Norėdami pratęsti „Pasekmės“ projektą, pereiname prie „Sprendimai“, kuris ap˛velgia, kaip kovoti su klimato kaita, ir daugiausiai dėmesio skiria siekiantiems subalansuoto gyvenimo būdo. U˛baigtas 2010-aisiais, šis grupinis projektas apima ˛monių istorijas apie alternatyvius energijos šaltinius, atsinaujinančią energiją ir metodus, kaip kovoti su kylančia temperatūra.

Naujoji Brazilija

Tai sparčiai besivystanti šalis, todėl projekte „Naujoji Brazilija“ u˛fiksuotas sudėtingas šiuolaikinės visuomenės gyvenimas kylančio ekonominio bumo laikotarpiu. NOOR grupės projektas leid˛ia pamatyti daugelį šios šalies, kurios įtaka pasaulyje auga, pusių: nesibaigiantys gamtiniai ištekliai ir įspūdinga kultūrų įvairovė.

Dalykai apmąstymui

„Dalykai apmąstymui“ nagrinėja tiekimo grandinę ir maisto atliekas visame pasaulyje, įskaitant ir kultūrines anomalijas, pavyzd˛iui, valgymo turnyrus JAV, kuriame dalyviai god˛iai ryja maistą ir u˛ tai gauna prizus. Tokie judėjimai skatina suma˛inti maisto atliekų kiekį, kuris nėra tik ekonominė, bet ir tvarumo problema.

Šiuolaikinė vergija

NOOR fotografai ir jų projektas „Šiuolaikinė vergija“ bando atskleisti tamsiąją vergų prekybos pusę. Šis projektas atkreipia dėmesį į problemą ir pabrė˛ia jos svarbą, nes ji yra aktuali apie 20,9 milijono ˛monių, iš kurių 27 % yra vaikų, iš visų pasaulio šalių.

Pa˛velkime į Afriką

„NOOR Afrika“ reiškia „Pa˛velkime į Afriką“. ˇemyno projektas siūlo pa˛velgti iš naujos perspektyvos į istorijas, kurios yra pasakojamos. Afrikos portretas buvo sukurtas, remiantis politiniais ir socialiniais reiškiniais Tunise, Pietų Sudane, Ganoje, Mozambike, Burkina Fase ir Botsvanoje.